Poradenství +420 773 503 119

Životnost výkoných Stejnosměrných Motorů u Dronů, Koptér a Multikoptér

motor do RC kvadrokoptery

Pohon dronů a koptér

Pro pohon těchto létajících koptér jsou použity extrémně výkonné stejnosměrné motory s důrazem na nízkou váhu a velikost, což je nutné, aby stroj dokázal létat a unesl sám sebe včetně elektroniky motorů a baterii. Motory pro RC modely mají extrémní výkon/příkon elektrického proudu a díky tomu je i mnohonásobně snížena životnost těchto motorů a to jen na několik hodin chodu.

V RC koptérách Dronech či Multikoptérách jsou použity velice malé motory, které pro přenos silných proudů používají klasické uhlíkové destičky. Tyto uhlíky mají většinou 1 až 2 mm dle velikosti motoru. Při používání motoru dochází k obrušování uhlíku až na velikost 0 mm. K opotřebení uhlíku na velikost 0 mm u takto extrémně zatěžovaného motoru dojde i jen za několik hodin provozu motoru. Vzhledem k velikosti těchto malých motorů nejsou uhlíky měnitelné a po opotřebování na velkost 0 mm je třeba vyměnit motor za nový. Nárok na záruční opravu zdarma do 2 let nelze v tomto případě uplatnit a čekat opravu od prodejce zadarmo. Opotřebování uhlíků u stejnosměrných motorů je běžné opotřebení motoru používáním a je časově omezeno jen na několik hodin chodu motoru.

Při Létání s těmito stroji je nutné dbát přiloženého manuálu o létání a používání. Při nedodržení zásad používání může dojít ke spálení motoru i za 2 minuty používání těchto stejnosměrných motorů.

Zkrat motoru

Výkonný stejnosměrný motor nesmí být ve zkratu a to ani 1 vteřinu!
Vždy je nutné ještě před samotnou kolizí či havárii kvadrokoptéry mít stažený výkon motorů na 0 (páka plynu která přidává a ubírá výkon motorů pro změnu výšky letu kvadrokoptéry musí být ještě pře kolizí čí nárazem stažena dolů !!! Jen tak do motoru nejde proud a nedojde ke zkratu v motoru! Pokud pilot toto nedodrží může být motor napálen nebo spálen a to ihned po prvním použití RC kvadrokoptéry! A to i za několik sekund.

Pád Dronu nebo kopétry

Pokud dojde i k jedinému pádu s přidaným výkonem motorů je takto motor poškozen, nelze na takto poškozený motor uplatnit opravu zadarmo v záruční době 2 roky.

Často také při havárii či nárazu do překážky bez předešlého ubrání výkonu motorů na 0, dojde následně jen k napálení jednoho vynutí a nebo spálení jednoho vinutí. V dalším použití stroje dále funguje a letí, ale následně ztratí výkon a dojde k dopálení načatého vynutí. Často se zákazník domnívá, že se to stalo samo za letu a podobně.

Elektronická ochrana motorů v kvadrokoptérách

Ano funguje a je instalovaná v koptérách, ale nefunguje nikdy dokonale, vždy reaguje až na samotný zkrat v motoru! Tedy až po zkratu v motoru vypne výkon motorů , ale to už je pozdě a především chrání samotnou řídící elektroniku, aby se od zkratovaného motoru nespálilo vše integrované na desce kvadrokoptéry.a

Toto jsou vlastnosti stejnosměrného motoru a je třeba je respektovat a počítat s tím že pokud uděláme chybu, tak si motor koupíme nový a létáme dál. Pokud nechcete toto respektovat tak si výrobek se stejnosměrným motorem nekupujte.

Provozování RC modelů je velká zábava a ta stojí všeobecně peníze jak při nákupu stroje tak při provozování a to z výše uvedených důvodů.